Indisch Zwijgen (2022)

Drie Indische kunstenaars van de derde generatie duiken in hun eigenfamiliegeschiedenis in een poging het generatielange ‘Indisch zwijgen’ te doorbreken. Hoe beïnvloedt het verzwegen verleden hun huidige leven? Hoe kunnen zij als derde generatie uitdragen wat het betekent om Indisch te zijn? De documentaire vormt een startpunt voor een gesprek over een verleden van Nederland dat tot op heden vaak onderbelicht bleef. 

De documentaire heeft eerst een reis gemaakt langs diverse filmtheaters in combinatie met een workshop die verder inging op het indisch zwijgen. Vervolgens heeft de documentaire tesamen met de korte film Suni een bredere bioscooprelease gehad. In beide producties is setgeluid van mij te horen.

Regie: Sven Peetoom & Juliette Dominicus

Hoofdpersonages: Amara van den Elst, Mei Oele & Juliette Dominicus

Cinematografie: Lidewei Egbers

Setgeluid: Bram van Kaauwen

Extra Setgeluid: Suzan van Eck & Morten Brogaard

Sound Design: Poul Sven De Haan

Indisch Zwijgen bij NOS STORIES: